تلفن تماس: 09123080375 اسکندرپور مشاور ملکی شما

جردن

ویلا در جردن

۸۳۲ متر بنای مفید- ۱۳۵۱ متر کل زیر بنا شامل مشاعات و بنای مفید مندرج در پایان کار- داری چاه اب با مجوز-

ادامه مطلب »